Vse kategorije
PVA

Storitev UK-PVA

PVA
PVA (odloženo obračunavanje DDV) je shema DDV v Združenem kraljestvu, ki podjetjem v Združenem kraljestvu omogoča odlog plačila DDV za uvoženo blago do zapadlosti vračila DDV. To pomeni, da podjetjem ni treba plačati DDV takoj ob prihodu blaga v Združeno kraljestvo, ampak lahko plačilo odložijo, dokler ne oddajo obračuna DDV.
Pošiljanje sporočila nam